Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til DE ELEKTRO AS, Sandstuveien 70 FG, Oslo 0680, Norge, e-post: post@de-elektro.no, telefon: +47 94 84 13 00 vedrørende innsamling, bruk og videreformidling av informasjonen din som vi samler inn når du bruker nettsiden vår (https://de-elektro.no/) (“Tjenesten”). Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten samtykker du i innsamling, bruk og videreformidling av informasjonen din i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker til dette, ber vi deg om å ikke få tilgang til eller bruke Tjenesten.

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten forhåndsvarsel, og vi vil publisere den reviderte personvernerklæringen på Tjenesten. Den reviderte erklæringen vil tre i kraft 180 dager etter at den er publisert på Tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av Tjenesten etter dette tidspunktet vil utgjøre ditt aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du jevnlig gjennomgår denne siden.

Hvordan vi deler informasjonen din:
Vi vil ikke overføre dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, unntatt i begrensede tilfeller som beskrevet nedenfor:

Analyse
Vi krever at slike tredjeparter bruker de personopplysningene vi overfører til dem kun til det formålet det ble overført for, og ikke beholder dem lenger enn nødvendig for å oppfylle det angitte formålet. Vi kan også avsløre dine personopplysninger i følgende tilfeller: (1) for å overholde gjeldende lover, forskrifter, rettsavgjørelser eller annen juridisk prosess; (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert denne personvernerklæringen; eller (3) for å svare på påstander om at bruken av Tjenesten bryter med tredjeparters rettigheter. Hvis Tjenesten eller selskapet vårt blir slått sammen med eller ervervet av et annet selskap, vil informasjonen din være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

Dine rettigheter:
Afhængigt af gældende lovgivning kan du have ret til at få adgang til og rette eller slette dine personoplysninger, eller modtage en kopi af dine personoplysninger, begrænse eller modsætte dig aktiv behandling af dine data, bede os om at dele (overføre) dine personoplysninger til en anden enhed, trække eventuelle samtykker, du har givet os, tilbage, ret til at klage til en tilsynsmyndighed og andre relevante rettigheder i henhold til gældende lovgivning. For at udøve disse rettigheder kan du skrive til oss på post@de-elektro.no. Vi vil besvare din henvendelse i henhold til gældende lovgivning.

Bemærk venligst, at hvis du ikke tillader os at indsamle eller behandle de nødvendige personoplysninger, eller tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dem til de nødvendige formål, kan du muligvis ikke få adgang til eller bruge de tjenester, hvor din information blev anmodet om.

Informasjonskapsler osv.
For å lære mer om hvordan vi bruker disse og valgene dine i forbindelse med disse sporingsteknologiene, kan du se vår informasjonskapselpolicy.

Sikkerhet:
Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Imidlertid, gitt de innebygde risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet. Følgelig kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheten til informasjonen du overfører til oss, og du gjør dette på eget ansvar.

Klage / Personvernombud:
Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av informasjonen din som er tilgjengelig hos oss, kan du sende en e-post til personvernombudet vårt på DE ELEKTRO AS, Sandstuveien 70 FG, e-post: post@de-elektro.no. Vi vil behandle bekymringene dine i henhold til gjeldende lovgivning.