Search
Close this search box.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til DE ELEKTRO AS, Sandstuveien 70 FG, Oslo 0680, Norge, e-post: post@de-elektro.no, telefon: +47 94 84 13 00 vedrørende innsamling, bruk og videreformidling av informasjonen din som vi samler inn når du bruker nettsiden vår (https://de-elektro.no/) (“Tjenesten”). Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten samtykker du i innsamling, bruk og videreformidling av informasjonen din i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker til dette, ber vi deg om å ikke få tilgang til eller bruke Tjenesten.

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten forhåndsvarsel, og vi vil publisere den reviderte personvernerklæringen på Tjenesten. Den reviderte erklæringen vil tre i kraft 180 dager etter at den er publisert på Tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av Tjenesten etter dette tidspunktet vil utgjøre ditt aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du jevnlig gjennomgår denne siden.

Hvordan vi deler informasjonen din:
Vi vil ikke overføre dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, unntatt i begrensede tilfeller som beskrevet nedenfor:

Analyse
Vi krever at slike tredjeparter bruker de personopplysningene vi overfører til dem kun til det formålet det ble overført for, og ikke beholder dem lenger enn nødvendig for å oppfylle det angitte formålet. Vi kan også avsløre dine personopplysninger i følgende tilfeller: (1) for å overholde gjeldende lover, forskrifter, rettsavgjørelser eller annen juridisk prosess; (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert denne personvernerklæringen; eller (3) for å svare på påstander om at bruken av Tjenesten bryter med tredjeparters rettigheter. Hvis Tjenesten eller selskapet vårt blir slått sammen med eller ervervet av et annet selskap, vil informasjonen din være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

Dine rettigheter:
Avhengig av gjeldende lov, kan du ha rett til å få tilgang til og korrigere eller slette dine personopplysninger, eller motta en kopi av dine personopplysninger, begrense eller protestere mot aktiv behandling av dataene dine, be oss om å dele (overføre) dine personopplysninger til en annen enhet, trekke tilbake alle samtykker du har gitt oss, rett til å klage til en tilsynsmyndighet og andre relevante rettigheter i henhold til gjeldende lov. For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss på post@de-elektro.no. Vi vil svare på din henvendelse i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle de nødvendige personopplysningene, eller trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen for de nødvendige formålene, kan det hende du ikke kan få tilgang til eller bruke tjenestene som informasjonen din ble bedt om.

Informasjonskapsler osv.
For å lære mer om hvordan vi bruker disse og valgene dine i forbindelse med disse sporingsteknologiene, kan du se vår informasjonskapselpolicy.

Sikkerhet:
Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Imidlertid, gitt de innebygde risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet. Følgelig kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheten til informasjonen du overfører til oss, og du gjør dette på eget ansvar.

Klage / Personvernombud:
Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av informasjonen din som er tilgjengelig hos oss, kan du sende en e-post til personvernombudet vårt på DE ELEKTRO AS, Sandstuveien 70 FG, e-post: post@de-elektro.no. Vi vil behandle bekymringene dine i henhold til gjeldende lovgivning.